روز جدید موسسه ایثار در آستانه اربعین عاشقی رقم خورد

(( روز جدید موسسه ایثار در آستانه اربعین عاشقی رقم خورد )) ششم آبان ماه بود و روزی ابری و ترنم طراوت باران فضای شهر تهران را متوجه خود کرده بود، اولین ساعات صبح جلسه بازدید از پروژه بزرگ بقیه الله (عج) تهران توسط مدیر عامل و تنی چند از مدیران ستادی موسسه ایثار انجام […]