پاسخ موسسه ایثار به ۴ تشکل دانشجویی شهر شیراز…

پاسخ موسسه ایثار به ۴ تشکل دانشجویی شهر شیراز… روابط عمومی و تبلیغات موسسه ایثار مصاحبه ای را با سید صدر معاون فرهنگی ورزشی و توانبخشی در خصوص نامه ۴ تشکل دانشجویی شهر شیراز ترتیب داده و نظر ایشان را جویا شده است که مشروح آن به نظرتان می رسد. اول این که موسسه فرهنگی […]