پس از دعوت از اصحاب رسانه جهت نشست خبری :

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

(( انعکاس و انتشار گسترده و خوب نشست خبری )) 

(( مدیر موسسه فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی با اصحاب رسانه  ))

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

بعداز نشست خبری آبکار مدیر موسسه ایثار خراسان رضوی با اصحاب رسانه : انتشار مشروح صحبت های ایشان در بیش از ۱۰ نشریه ، هفته نامه و روزنامه های کثیرالانتشار در سراسر استان و کشور منعکس گردید که می توان به روزنامه خراسان ، جمهوری اسلامی ، همشهری و … اشاره کرد .

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضویموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضویموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضویhttp://s9.picofile.com/file/8354571450/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9_11_.jpg

نشریه ها ، هفته نامه ها و روزنامه های کثیرالانتشار در سراسر استان و کشور به منظور شناسایی و معرفی هر چه بهتر و بیشتر مراکز تحت پوشش موسسه ایثارخراسان رضوی و استفاده اقشار جامعه علی الخصوص خانواده های معزز شاهد و ایثارگر از امکانات ، تخفیفات و مکان ها،  مجموعه ها را تشریح نمودند .

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضویموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی
موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

تا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال افرادی که از امکانات و تخفیفات مراکز موسسه ایثار خراسان رضوی وابسته به بنیادشهیدوامورایثارگران خصوصاً خانواده های ایثارگران اطلاع کمتری دارند بتوانند از امکانات حداکثری مراکز بهره مند گردند .