به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار:

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

با آغاز سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که کشور و به طور ویژه بخشهای فرهنگی ورزشی به دلیل شیوع ویروس کوید -۱۹ دچار رکود و بحران جدی شدند تدبیر سازمانی موسسه ایثار که از چهار سال پیش مبنا را بر جوان گرایی و تخصص محوری قرار داده بود برای دو استان محروم و دارای شرایط خاص دو تن از جوانان متخصص و آشنا با موسسه ایثار را به عنوان سکان دار معرفی کرد، که با نظر مساعد و مثبت مدیران کل بنیاد شهید استانهای ایلام و خراسان جنوبی سرانجام یافت .

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی

سید مهدی امیر آبادی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی در استان خراسان جنوبی و میثم صفاری کارشناس مهندسی عمران در استان ایلام از همکاران قدیمی و آشنا با تمامی بخشهای شعبه استانی بودند که مسئولیتهای متفاوتی را در موسسه ایثار شعبه استانی در طی این سالها گذشته داشته اند، و هم اکنون در اوج شرایط بحرانی و رکود موسسه ایثار سکان مدیریت به ایشان سپرده شد و در اولین روزهای ماه مبارک رمضان با حکم رسمی مهندس پور حاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار سید مهدی امیر آبادی به عنوان سرپرست موسسه ایثار خراسان جنوبی و میثم صفاری سرپرست موسسه ایثار ایلام منصوب گردید.

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان رضوی