موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه خراسان رضویموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه خراسان رضوی
فراموشی رمز عبور ؟

مراکز درمانی و توانبخشی

مراکز درمانی و توانبخشی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه خراسان رضوی

0 نقد و بررسی

کلنیک تخصصی شاهد دارای بخش های مختلف تخصصی و فوق تخصصی از جمله دندانپزشکی، رادیو لوژی و سونوگرافی، بینایی سنجی و شنوائی سنجی، داخلی، ارولوژی، فیزیوتراپی، اعصاب وروان، پوست، ویزیت عمومی، خدمات در منزل و… می‌باشد.

حدود قیمت0.000ت انتخاب